Inventariseer en meld onderhoudsklachten

 

18 juni 2018

 

Heeft u meerdere klachten over het onderhoud van uw woning en wilt u dat uw verhuurder in actie komt?  De formulieren en voorbeeldbrieven van de Woonbond kunnen daarbij van nut zijn.

De regenpijp lekt, het kozijn van het raam in de keuken is rot en er zit schimmel op het plafond. In een woning kan sprake zijn van een optelsom aan onderhoudsklachten. Met de voorbeeldformulieren van de Woonbond kunt u alle klachten inventariseren en individueel -of samen met uw buren- aan de verhuurder kenbaar maken.

 

Voor individuele huurders

 

Met het ‘Formulier onderhoudsklachten’ brengt u de onderhoudstoestand van uw woning in kaart. Bij dat formulier zit ook een modelbrief. Daarmee kunt u de verhuurder vragen de klachten te verhelpen. In de toelichting bij het formulier leest u hoe u het formulier kunt gebruiken en wat u kunt doen als uw verhuurder de plicht om gebreken te verhelpen niet nakomt.

 

Voor groepen huurders

 

Vaak hebben meerdere bewoners dezelfde onderhoudsklachten. Verhuurders komen vaak sneller in actie als bewoners hun klachten gezamenlijk indienen. Daarom heeft de Woonbond ook een ‘Verzamelstaat onderhoudsklachten’ beschikbaar. Bewonersorganisaties die klachten van meerdere bewoners willen bundelen kunnen deze verzamelstaat gebruiken. Bij de verzamelstaat zit een voorbeeldbrief die u namens een groep huurders aan de verhuurder toe kunt sturen.

 

Gratis te downloaden voor leden

 

Ingelogde leden van de Woonbond kunnen formulier en verzamelstaat gratis downloaden. Wilt u ze per papieren post ontvangen, of wilt u een setje(s) van 10 formulieren per post toegestuurd krijgen? Dan betaalt u een bijdrage in de verzendkosten. Bent u geen lid? Dan is de bijdrage iets hoger. Ook downloads zijn in dat geval niet gratis.

 

Achtergrondinfo in brochure

 

Het onderhoud aan huurwoningen is aan verschillende (wettelijke) regels gebonden. Daarover leest u meer in onze onlangs herziene brochure over onderhoud. Wat zijn precies de onderhoudsplichten van huurder en verhuurder?  Wanneer is er sprake is van een ‘onderhoudsgebrek’? Wie is aansprakelijk voor eventuele schade? Op dat soort vragen geeft de brochure gedetailleerd antwoord.

 

Persoonlijk advies nodig?

 

Hebt u persoonlijk advies nodig over het laten verhelpen van onderhoudsklachten? Leden van de Woonbond kunnen daarvoor terecht bij de Huurderslijn.

onderhoud

Gerelateerd

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

 

groep5.jpg

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

huurderslijn2.jpg

Service voor leden

Vragen over huren of problemen met uw verhuurder? Woonbondleden vragen advies bij de Huurderslijn (020-5517755).

  • ma t/m do: 10 - 13 uur
  • dinsdag ook 18.30 - 20 uur

 

Huurderslijn

 

Webwinkel

 

 

Kennisexpert

 

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel

Word nu lid en profiteer van alle voordelen

 

Onderhoud

 

Bron : Woonbond