Aanbod sociale huurwoningen steden fors gedaald

 

9 augustus 2018

 

Het aanbod van sociale huurwoningen is in de vier grote steden in de periode van 2013 tot en met 2016 met 17% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeenten die de NOS heeft gepubliceerd.

In zowel Utrecht, Den Haag, Rotterdam als Amsterdam nam het aanbod af. Gezamenlijk werden er in 2016 4168 minder woningen aangeboden. 

 

Tekort sociale huurwoningen

 

De afgelopen jaren is het aantal sociale huurwoningen door verkoop en liberalisatie fors afgenomen. Daarnaast moeten ouderen door kabinetsbeleid langer zelfstandig blijven wonen. Deze maatregelen zorgen bij elkaar voor een lager aanbod  van sociale huurwoningen en leiden tot langere wachttijden. In Amsterdam is de wachttijd in 2017 al opgelopen tot 15 jaar, en in Utrecht tot 10 jaar. De Woonbond pleit dan ook al langer voor het bijbouwen van sociale huurwoningen.

 

Ontwikkeling aanbod sociale huurwoningen

 

 

2013

2016

verschil

Amsterdam

6745

6346

-399

Rotterdam

8730

7266

-1464

Den Haag

 

6317

4533

-1784

Utrecht

2785

2264

-521

 

Meer urgenten en minder aanbod

 

De NOS had in haar berichtgeving (externe link) vooral aandacht voor het stijgende percentage woningen dat naar woningzoekenden met een urgentieverklaring ging. Kijken we naar absolute aantallen, dan zien we vooral een grote groei in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam nam het aantal woningen dat naar urgenten ging zelfs af, terwijl er in Utrecht een lichte stijging was met 83 woningen. In totaal gingen er in 2016 ten opzichte van 2013 1485 huurwoningen meer naar mensen met een urgentieverklaring. Het hoge percentage woningen dat naar urgenten gaat komt dus zowel door een stijging van het aantal toewijzingen aan urgenten, als de forse daling van het totale aanbod.

beschikbaarheid

 

 

Bron : Woonbond