Jaarverslag 2017 van de secretaris (en de voorzitter)

 

Het jaar 2017 begon dramatisch. Na een verschrikkelijk druk 2016 konden we de periode rond kerst en oud en nieuw benutten om de accu op te laden voor een nieuw, waarschijnlijk minstens zo hectisch jaar.

Dat het zo zou beginnen had echter niemand kunnen voorzien, laat staan voorspellen.

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen en toen kwam er al een verschrikkelijk bericht : Onze webmaster Lot van de Flier, de schoondochter van onze vice voorzitter Ad Sinnema was bij een eenzijdig verkeersongeluk als gevolg van lokale gladheid van een viaduct afgegleden en daarbij dodelijk verongelukt.

Dit was voor het hele bestuur een enorme dreun en het duurde dan ook even voordat we de draad weer goed op konden pakken.

Gelukkig heelt de tijd vrijwel alle wonden en toen de andere huurdersorganisaties van Woonkwartier dan ook verder wilden praten over de voorgenomen fusie, haakten we aan en gingen met frisse moed aan de slag.

Zoals jullie in het vorige jaarverslag hebben kunnen lezen was het onze gezamenlijke bedoeling om, nu de 3 corporaties tot één Woonkwartier samen gesmolten waren, ook de huurdersverenigingen tot één slagvaardige organisatie om te vormen.

Dat dit niet zomaar gaat, bleek tijdens de gesprekken die we hadden onder leiding van Anita Govaerts van de Woonbond.

Er bleken links en rechts nog al wat haken en ogen aan deze samenvoeging te kleven,

aangezien wij en huurdersvereniging Moerdijkse Waard betalende leden hadden en HBV Bernardus leden hadden waarvan de contributie door destijds Bernardus Wonen tegelijkertijd met de maandelijkse huur geïncasseerd werd. Dit probleem werd door Woonkwartier praktisch opgelost door alle huurders, uiteraard met uitzondering van degenen die aangaven dit niet te willen, gratis lid te maken.

Dit heeft uiteraard grote invloed op, laten we het met een mooi woord bedrijfsvoering noemen van de huurdersorganisaties.

We krijgen nu n.l. het geld wat we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen alleen nog maar van Woonkwartier en niet meer van Woonkwartier én betalende leden.

Dit betekent bij voorbeeld dat we ook geen verantwoording meer hoeven af te leggen aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Dat doen we vanaf nu alleen nog aan Woonkwartier. Toen de verkennende gesprekken met Anita tot een goed einde waren gekomen en we de statuten van de 3 verenigingen met haar meegegeven hadden kwam onze vertrouwde steun en toeverlaat van de Woonbond, Joos Hamer weer in beeld en met haar samen zijn we aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de nieuwe huurdersvereniging gaan werken.

Tegen het einde van het jaar zijn deze gereed gekomen en nu is het een kwestie van ze door een notaris goed laten bekijken en daarna tekenen.

Waar we verder druk mee waren : de prestatieafspraken die tegenwoordig door gemeenten, woningcorporaties én huurdersorganisaties samen gemaakt worden.

Omdat de gemeente Steenbergen dat in het kader van de Brabantse Wal samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen én de woningcorporaties Stadlander, Woonkwartier en Woningstichting Woensdrecht en dus ook een heleboel huurdersorganisaties die ik hier niet allemaal ga noemen zaten daar bij ieder overleg een heleboel mensen aan tafel.

Dit soort processen is allemaal behoorlijk langdradig en verloopt vrij stroperig maar we zijn er gelukkig wel uit gekomen. Uiteraard bezochten bestuursleden van Huurdersvereniging Dinteloord ook de regionale bijeenkomsten van de Woonbond.

Deze bijeenkomsten zijn in de plaats gekomen van de Provinciale Vergaderingen van de Woonbond in Goes, waar we aansloten bij alle huurdersorganisaties uit Zeeland.

De bijeenkomsten zoals we die nu bezoeken zijn meer gericht op de regio West en Midden Brabant en daarin zitten we dus dichter bij huis dan vroeger.

Een andere activiteit die hier niet mag ontbreken is de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2017. De eerste met een nieuwe verhuurder, Woonkwartier i.p.v. WSD. De belangrijkste zaken uit deze ALV

We nemen afscheid van Henny van Drongelen – de Bonte die zich na 6 jaar bestuurslidmaatschap niet meer herkiesbaar stelde en maken kennis met haar opvolgster Melanie Sulkers – Ernest die we veel succes wensen. Piet Karman en Ad Sinnema worden bij acclamatie voor 3 jaar herkozen en ook zij worden veel succes gewenst in deze drukke tijden.

Het volledige verslag hebben jullie in een van de bijlages van Kwartslag kunnen lezen.

Rest ons jullie uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op 7 mei a.s. waarop we nog veel meer nieuws bekend willen maken.

 

Was getekend,

 

Patricia en René Visser