2013


Huh, zult u denken, hebben wij nu weer al een andere?  Nee hoor, maar als je in één jaar als vereniging met drie verschillende secretarissen te maken hebt, kun je die drie moeilijk allemaal een stukje van dat jaar laten beschrijven en dus doet dan de voorzitter het maar, tenslotte ben ik jaren secretaris geweest dus zou ik het nog moeten kunnen!  Wees niet ongerust, voor ik aan dit verslag begon, heb ik eerst een andere pet opgezet, ha ha !!
Naast het feit dat wij in 2013 dus met drie verschillende secretarissen / notulisten te maken hadden, gebeurde er nog het één en ander.

 

Veel daarvan was niet om te lachen, maar wij kregen er wel mee te maken. Nog voordat ik op de algemene ledenvergadering van april de noodklok kon luiden, had de Nederlandse Woonbond als onze nationale belangenbehartiger de actie huuralarm opgestart en na een artikel in de Westbrabander reageerden in Dinteloord een tiental huurders die niet over internet beschikken met het verzoek om de petitie te kunnen tekenen. Dit werd door ondergetekende gecoördineerd en de petitie werd na tekening naar Amsterdam verzonden. Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen is het regio overleg terug op de agenda en zaten wij in 2013 twee keer met onze collega's uit West Brabant bij elkaar. Op 4 maart in Etten Leur waar wij gast waren van de HBV Etten Leur. U raadt het al, het ging vooral over de ellende die de minister over ons uitstortte in de vorm van de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhogingen. De tweede keer waren wij bijeen in Zevenbergen bij de HV Moerdijkse Waard en daar ging het vooral over het akkoord dat Aedes, de vereniging van woningcorporaties gesloten had met minister Blok. Hoewel Aedes bij de totstandkoming van Wonen 4.0, waarover ik in de vorige nieuwsbrieven schreef, nog eendrachtig optrok met de Woonbond, hadden zij nu, als het ware “stiekem” de Woonbond buiten het overleg gehouden. Andere zaken waar het in Zevenbergen over ging waren een nieuwe huurderskandidaat voor de Regionale Geschillen Commissie en de organisatie van de volgende Regiobijeenkomst. Die zal worden georganiseerd door HV Woonbelang Made en in het voorjaar van 2014 plaats vinden.

Zoals U in de vorige nieuwsbrief kon lezen was mijn dochter Patricia mij te hulp geschoten als notuliste tijdens de Algemene Ledenvergadering en ook bij de daarop volgende bestuursvergaderingen. Hier kwam medio oktober een eind aan want toen kregen wij in de persoon van Peet Dalmeijer uit Steenbergen onze derde secretaris van het jaar. In de resterende vergaderingen van 2013 bewees hij zich als prima notulist en hij heeft inmiddels ook het onderhoud van de website van de vereniging op zich genomen.

Verder gingen wij dit jaar met meerdere personen naar de vier provinciale vergaderingen van de Woonbond, bezochten een bijeenkomst van de gezamenlijke verhuurders in onze regio waarin zij o.a. hun bezorgdheid uitten over het feit dat met name Bergen op Zoom nog steeds grote bouwplannen heeft terwijl het al een tijdje duidelijk is dat de woningbehoefte na 2020/ 2025 af zal nemen door de krimp van de bevolking.


Verder ging een aantal bestuurders naar cursussen en symposia van de Woonbond waar zij geïnformeerd werden over hoe het verder moet nu steeds meer huurders door de crisis hun de pan uit stijgende huren niet meer kunnen betalen maar ook niet kunnen verhuizen omdat er geen goedkope woningen meer beschikbaar komen. Kortom, het was niet het leukste jaar uit het bestaan van Huurdersvereniging Dinteloord, maar wij kunnen ook nog een paar lichtpuntjes melden.

Zoals u al eerder kon lezen, haalden wij 22 nieuwe leden binnen en zijn nu ook een aantal huurders van Residentie Schootsvelden, het appartementencomplex in Steenbergen lid geworden en mochten wij de officiële opening van de nieuwe Papiermolen appartementen mee beleven. Dat er verder momenteel niet gebouwd wordt in Dinteloord betreuren wij ook, maar daar kunnen wij op dit moment niet zoveel aan veranderen. Dat heeft alles te maken met de grondprijzen zoals die door de gemeente Steenbergen vast gesteld zijn waardoor de stichtingskosten voor nieuwbouw van huizen in de sociale huursector veel te hoog worden en Woningstichting Dinteloord zulke woningen niet aan de doelgroep kan verhuren.

Door de toetreding  tot het bestuur van Peet Dalmeijer zijn wij iets beter in staat om alle uitdagingen het hoofd te bieden, maar wij kunnen nog steeds bestuursleden gebruiken want tenslotte maken veel handen licht werk.


Naast alle bovengenoemde feiten en gebeurtenissen werd één van onze langst zittende bestuursleden, Sjaan Mangelaars ook getroffen door diep menselijk leed toen op 20 oktober zijn vrouw Nel overleed. Een zware slag voor een man waarvoor het leven de laatste jaren toch al zo weinig leuke dingen in petto had. Als collega bestuursleden hebben  wij hem oprecht en met groot medeleven bijgestaan in deze moeilijke periode.Wij herinneren ons Nel als een kordate, zorgzame vrouw die er altijd was voor haar gezin en waarop nooit tevergeefs een beroep werd gedaan.