Enquête : Aanleiding en doel

 

HV Moerdijkse Waard, HBV Bernardus Wonen en HV Dinteloord behartigen de belangen van de huurders van Woningcorporatie Woonkwartier. HBV Bernardus Wonen heeft in 2016 een enquête gehouden met begeleiding van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum in Amsterdam. Gebaseerd op die enquête hebben Huurdersvereniging Dinteloord en Huurdersvereniging Moerdijkse Waard in 2017

een soortgelijke “peiling” onder de huurders van Woonkwartier georganiseerd, ook met begeleiding van het WKA. Onderstaand treft U de voornaamste resultaten aan. Er zijn in totaal 4418 enquêtes verzonden.

 

Onderwerp

HV Moerdijkse Waard

HV Dinteloord

 

Verzonden uitnodigingen

3.669

749

Ingevuld

622

120

Respons

17%

16%

Panel

416

89

 

Jonger dan 35 jaar

7%

2%

35 tot 55 jaar

22%

20%

55 tot 65 jaar

17%

19%

65 jaar of ouder

54%

59%

 

Voorzieningen voor ouderen in de wijken

 

Voldoende / goed

34%

30%

 

Geen overlast van

 

 

Hangjongeren

69%

73%

Zwervuil

62%

66%

Anders

55%

66%

Anders: geluid, honden, buren, verkeer en drugshandel

 

 

Voorzieningen voor jeugd vanaf 12 jaar

 

Voldoende / goed

15%

24%

 

Wel huurtoeslag

28%

32%      

Geen huurtoeslag

70%

67%

 

Parkeervoorzieningen

Slecht / onvoldoende

21%

33%

 

 

 

Openbaar vervoer

 

Slecht / onvoldoende

32%

23%

 

Diensverlening Woonkwartier

 

Slecht / onvoldoende

13%

11%

Neutraal

22%

16%

Voldoende/goed

59%

67%

Geen mening

7%

7%

 

Servicekosten Woonkwartier

 

Hoog

27%

42%

Neutraal

63%

52%

(Te) laag

5%

2%

Geen mening

4%

3%

 

Hoogte huurprijs vergeleken met kwaliteit woning Woonkwartier

(Te) hoog

36%

55%

Neutraal

50%

38%

(Te) laag

0%

0%

Geen mening

3%

7%

 

 

Deze cijfers geven uiteraard volop stof tot nadenken. We zijn momenteel dan ook druk bezig om deze gegevens te analyseren en zodra deze analyses afgerond zijn worden ze in het bestuur van Huurdersvereniging Dinteloord besproken en daarna ook op deze website gepubliceerd. Bezoek daarom regelmatig deze website en u blijft dan optimaal op de hoogte van de ontwikkelingen en hoe we deze informatie gaan gebruiken in onze contacten en besprekingen met Woonkwartier en de gemeente Steenbergen. Dit laatste in verband met de prestatieafspraken waarvoor we met hen aan tafel zitten.