Veel conflicten met huisbaas

 

3 oktober 2017

 

Uit een onderzoek van het Rechtsbijstandsverzekering Informatie Centrum blijkt dat veel mensen wel eens een conflict hebben gehad met hun huisbaas. Een derde van de ruim 1000 respondenten gaf aan wel eens een conflict met de huisbaas te hebben gehad.

Getty Images

De vergelijkingssite van rechtsbijstandsverzekeringen hield het onderzoek onder bezoekers van hun website.

 

Onderhoud zorgt vaakst voor problemen

 

Achterstallig onderhoud is de grootste bron van conflict. Bij 37,7% van de mensen die aangaf wel eens een conflict met de huisbaas te hebben gehad, was dit vanwege achterstallig onderhoud. Andere veel voorkomende redenen voor conflicten waren huurverhogingen (22%) en een te hoge borg of het niet terugbetalen van de borg door de verhuurder (13,2%).

 

Huurderslijn

 

Huurders kunnen bij een conflict met de verhuurder of vragen over hun rechten en plichten als huurder altijd terecht bij de Huurderslijn, de juridische ledendienst van de Woonbond. 

gebreken

 

 

Bron : Woonbond