Woningen nodig voor doorstroming daklozen

 

26 mei 2017

 

Het aantal daklozen is de afgelopen jaren fors toegenomen. De Federatie Opvang laat deze week in het Parool weten dat er extra woningen nodig zijn om daklozen vanuit de opvang naar een huurwoning te laten doorstromen.

Woonbond

Tussen 2009 en 2015 is het geschatte aantal daklozen in Nederland fors toegenomen, van 17,5 tot 31 duizend. In 2016 nam dit aantal niet verder toe.

 

Duizenden woningen nodig

 

De landelijke Federatie Opvang signaleert dat er 16.000 van de 30.000 daklozen, onder wie kinderen, in de opvang klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen. Er zijn 10.000 woningen nodig om deze groep aan een woning te helpen. Met corporatiekoepel Aedes en gemeenten hebben de opvangcentra het plan van aanpak 'Weer thuis' opgesteld, om meer woningen vrij te maken.

beschikbaarheid

 

 

Bron : Woonbond