Brei een eind aan gas

 

16 mei 2017

 

Vandaag hebben acht organisaties waaronder de Woonbond een actieplan voor een gasvrij Nederland aangeboden aan de Tweede Kamerleden. Het is onderdeel van de actie ‘Gas , brei er een einde aan’ van Milieudefensie. 

Met de actie vragen de organisaties aandacht voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen en de noodzaak voor energietransitie. Kamerleden werden ter plekke uitgenodigd om mee te breien aan de grootste deken van Nederland.

 

Concrete maatregelen

 

De ondertekenaars hebben de overtuiging dat het kán, stoppen met gas omdat er voldoende alternatieven zijn. Maar er moet wel op gestuurd worden.  In het actieplan staan 6 concrete maatregelen waarmee de overheid het voortouw kan nemen in de overgang naar een gasvrije toekomst. Zo zou de overheid de aansluitplicht voor gas moeten afschaffen en voor nieuwbouw juist een aansluitverbod kunnen instellen. Er moet financiële steun komen voor zowel woningeigenaren als voor huurders. Huurders moeten de garantie krijgen dat hun woonlasten gaan dalen of in elk geval niet stijgen. De overheid kan daarvoor een woonlastengarantie invoeren.

 

Draagvlak

 

Met dit soort maatregelen kan de overheid zorgen voor draagvlak bij eigenaren en bewoners om van gasgestookte naar duurzaam verwarmde  woningen te komen. De Woonbond vindt het belangrijk dat die overgang op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt. Huurders moeten niet de rekening gepresenteerd krijgen, maar er juist op vooruit gaan doordat hun woonlasten dalen en het wooncomfort toeneemt.

energiebesparing

Tweede Kamer

 

 

Bron : Woonbond