Eerste corporatie behaalt doelstellingen energiebesparing

 

11 mei 2017

 

Oost-Flevoland Woondiensten (OFW) heeft berekend dat zij inmiddels 34% energie heeft bespaard ten opzichte van 2008. Daarmee hebben zij  één van de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Corporatiesector gehaald. Ze kregen daarvoor de felicitaties van de voorzitter van corporatiekoepel Aedes.

Het convenant werd in 2008 ondertekend door het ministerie, de Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang en is in 2012 nog eens aangescherpt. Er is afgesproken dat woningen van corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Dat komt overeen met een besparing van 33% ten opzichte van 2008. OFW heeft de doelstelling dus ruimschoots gehaald. Ze denken zelf dat ze daarmee de eerste corporatie in Nederland zijn. In het convenant is ook afgesproken om het toepassen van afvoerloze geisers en open verbrandingstoestellen (gaskachels, oude cv ketels)  te ontmoedigen. OFW heeft in haar woningen nergens nog van dat soort toestellen. Dus ook daarin scoren ze goed.

 

Eerste corporatie?

 

In een reactie op dit nieuwsbericht meldde Wonen Zuid West Friesland aan de Woonbond dat zij  'gemiddeld energielabel B' ook al in 2014 behaald hebben. OFW is dus niet per se de eerste die deze doelstelling behaald heeft.

 

Voortgang energiebesparing bij andere corporaties valt tegen

 

Andere corporaties zijn nog niet zo ver.  Eind vorig jaar is in de Nationale Energie Verkenning gekeken naar de voortgang van energiebesparing in de huursector. Gemiddeld label B voor alle woningen van de woningcorporaties wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald. Uit een recent onderzoek naar geplande investeringen blijkt ook dat veel corporaties te weinig inzetten op energiebesparende maatregelen. Een kleine meerderheid ligt goed op koers, maar een kwart van de corporaties haalt de doelstelling niet.

 

Versnelling is nodig

 

De Woonbond vindt het een slechte zaak dat de doelstelling uit het convenant niet gehaald wordt. Een versnelling is hard nodig.  Afschaffing van de verhuurderheffing zou corporaties helpen om de benodigde investeringen te kunnen doen.  Daarmee kunnen ze inzetten op verdere verduurzaming van hun woningvoorraad met aandacht voor het binnenklimaat, én op betaalbare woonlasten voor huurders.

energiebesparing

 

 

Bron : Woonbond