Circulair bouwen bij corporaties

7 juli 2017

Eigen Haard heeft in Amsterdam bij een sloop en nieuwbouw project van 352 sociale huurwoningen 99,5% van het sloopmateriaal hergebruikt in de nieuwe woningen of elders in de buurt. HEEM wonen in Kerkrade transformeert 300 flatappartementen uit 1967 om tot 125 nieuwe sociale huurwoningen en gaat proberen daarbij alle grondstoffen en materialen opnieuw te gebruiken.

IStock

Dit zijn twee aansprekende voorbeelden van wat circulair bouwen inhoudt. Platform 31 besteedt in een net verschenen rapport uitgebreid aandacht aan de ervaringen tot nu toe met deze klimaat neutrale manier van bouwen. Het rapport bestaat uit twee delen: in het ene deel  staan in totaal negen inspirerende praktijkvoorbeelden van bouw, sloop en of renovatie op basis van circulair bouwen beschreven. In het andere deel wordt beschreven hoe je er mee aan de slag kunt.

Circulair bouwen

Het hergebruiken van materialen uit woningen die gesloopt worden, maar ook nieuwe woningen zó bouwen dat de onderdelen altijd opnieuw gebruikt kunnen worden zijn beiden voorbeelden van circulair bouwen. Het idee erachter is, dat bouwers en ontwikkelaars zoveel mogelijk op zoek gaan naar mogelijkheden om materialen en producten opnieuw ergens te gebruiken. ‘Afval’ bestaat eigenlijk niet meer; het zijn allemaal grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Sloopbedrijven worden op die manier ‘lokale materialenleverancier’. Meerdere woningcorporaties hebben belangstelling en experimenteren met deze manier van bouwen.

Goed verdienmodel

Circulair bouwen is namelijk niet alleen interessant voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van woningcorporaties. Uit de eerste ervaringen blijkt dat het economisch een goed verdienmodel kan zijn. Omdat onderdelen van woningen opnieuw gebruikt kunnen worden, neemt hun ‘restwaarde’ toe. De manier van bouwen zorgt er ook voor dat woningen makkelijker aangepast kunnen worden aan de behoefte van het moment. Corporaties kunnen op die manier flexibel inspelen op wat de vraag is. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van verplaatsbare Nul-op-de-meterwoningen zonder gasaansluiting. Deze woningen zijn volledig uit elkaar te halen zijn en kunnen weer op een andere manier in elkaar gezet worden en zien er toch uit als ‘gewone’ huizen.  Hierdoor wordt een woonlast (huur + epv) van circa 635 euro per maand haalbaar. Woningcorporatie Elkien in Friesland heeft al aangegeven 20 van dit soort woningen te willen afnemen.

HEEMwonen betrekt bewoners

Wat is ervoor nodig om ermee aan de slag te gaan: vooral lef en enthousiasme om het gewoon eens uit te proberen volgens de projectleider bij HEEM wonen. Een ‘expogebouw’ dat eind 2017 geopend zal worden dient als testcase: het casco bestaat uit twee halve appartementen die uit de bovenste verdieping van een sloopflat worden gehesen. Ook kozijnen, ramen en deuren komen uit de te slopen flat. Bij het project van HEEM wonen zijn ook de bewoners betrokken: er is een ‘burenboek’ gemaakt met de meningen en ideeën van bewoners over wat er goed is in de buurt, wat behouden moet blijven en wat niet. Zo wordt bijvoorbeeld bij de nieuwbouw ook rekening gehouden met de plattegrond van de bestaande woningen die als erg plezierig werd ervaren.

betaalbaarheid

energiebesparing

 

Bron : Woonbond