ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Op maandag 7 mei 2018 houdt Huurdersvereniging Dinteloord haar algemene ledenvergadering in de grote zaal van het Hervormd Centrum, Westvoorstraat 18

Dinteloord, aanvang 19.30 uur.

De agenda die behandelt zal worden ziet er als volgt uit :

1.    Opening en voorstelrondje van het bestuur

2.    Notulen Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017 (zie elders op de site)

3.    Secretarieel jaarverslag 2017 (idem)

4.    Voorstel tot opheffing / ontbinding Huurdersvereniging Dinteloord

5.    Pauze

6.    Voorstel tot oprichting Huurdersvereniging Fijn Wonen

7.    Invulling Hoofdbestuur HV Fijn Wonen

8.    Invulling Afdelingsbestuur HV Fijn Wonen

9.    Hoe gaan we verder in deze nieuwe vereniging

10.Rondvraag

11.Sluiting