Kies voor betaalbare en duurzame huursector

 

12 april 2017

 

De Woonbond heeft informateur Schippers in een brief gevraagd bij de besprekingen voor kabinetsformatie aandacht te hebben voor de problemen waar huurders mee kampen en de uitdagingen waar de huursector voor staat.

Jarenlang hebben zij te maken gehad met forse huurverhogingen en zagen zij de voorraad betaalbare huurwoningen sterk inkrimpen. Het is hoog tijd dat huurders in Nederland het beter krijgen. De Woonbond zette voor de politieke partijen speerpunten uiteen en doet concrete voorstellen om tot een betaalbare huursector te komen, met voldoende en duurzame huurwoningen.

 

Noodzaak voor huurverlaging

 

De huren moeten gemiddeld 10% omlaag, zodat de huurprijzen meer in verhouding komen te staan met wat mensen zich kunnen veroorloven. Door de fors gestegen huurprijzen de afgelopen jaren leven steeds meer huurders in armoede.

 

Meer en duurzamere huurwoningen

 

Er is behoefte aan veel meer betaalbare huurwoningen. De Bouwagenda toont deze noodzaak ook aan. Corporaties moeten weer kunnen doen waarvoor zij bedoeld zijn, namelijk het bouwen van betaalbare huurwoningen. Om te zorgen dat de sociale voorraad niet verder inkrimpt is op korte termijn een verkoop- en liberalisatieverbod nodig. Extra inspanning is nodig om de verduurzaming van de sociale woningvoorraad te bespoedigen. Energiebesparing moet leiden tot verlaging van de woonlasten van huurders.

 

Verhuurderheffing

 

Om bovenstaande doelstellingen in voldoende mate te realiseren moet de verhuurderheffing afgeschaft worden. Dan is er financiële ruimte voor huurverlagingen, investeringen in nieuwbouw én energiebesparing.

 

Vergroot zeggenschap huurders

 

Wonen is een basisbehoefte. Zeggenschap van huurders is cruciaal voor de betrokkenheid van huurders bij hun woning en woonomgeving.  Huurders willen meer zeggenschap op onderwerpen die hen direct aangaan, zoals het huurbeleid en de verkoop van sociale huurwoningen aan commerciële verhuurders. Huurdersorganisaties hebben bovendien behoefte aan onafhankelijke ondersteuning om de belangen van huurders in het overleg met de verhuurder goed te kunnen behartigen. Met de groei van de commerciële huursector zijn de problemen gegroeid. Er is meer consumentenbescherming en regulering nodig bij de huurprijzen en huurverhogingen in deze sector.

 

Woonzekerheid

 

Woonzekerheid is voor huurders belangrijk. Daarom moet het vaste huurcontract de norm zijn en moeten de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten beperkt worden.

Tweede Kamer

 

 

Bron : Woonbond